We deliver in the Czech Republic and Slovakia

Customer care

Here you can find english manuals, videotutorials of products Niceboy

PILOT Q3

PILOT Q3
PILOT Q3 no on sale

Manual for PILOT Q3

Download

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává možnost vložení roku 2019 (a dalších) do nastavení data

  1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
  2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
  3. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery
  4. Kameru připojte k nabíjení (k nabíjecímu adaptéru, nikoliv do USB PC)
  5. Kamera automaticky spustí aktualizaci (průběh aktualizace uvidíte na displeji), během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od nabíjení
  6. Po úspěšné aktualizaci se kamera automaticky vypne
  7. Vyjměte kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Download

Didn't you find what you were looking for?

Our support

All about products online

Software, manuals and FAQs

Find product

Call us

+420733555255

Our operators know products through on through

Call us
Monday through Friday, 8 am. to 4 pm.

Send us an email

info@niceboy.cz

We will answer your questions within 24 hours

Send email