Opredeljuje pravila pravilne uporabe logotipa in jingla Niceboy.

Logotipi