Aktualizácia

Pro produkty Niceboy

Aktualizácia

Niceboy PILOT XR

Aktualizace firmwaru

VYLEPŠENIE: PRIDÁVA 4K 30FPS ROZLÍŠENIE + OPRAVA ZOBRAZENIE DÁTUMU A ČASU

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT XR
 1. Plne nabite kameru!
 2. Stiahnite si do PC „ZIP“ priečinok a rozbaľte ho na disk v PC.
 3. Sformátujte v PC pamäťovú kartu na systém súborov FAT32.
 4. Na pamäťovú kartu skopírujte z PC len súbor LD96670A.bin.
 5. Pamäťovú kartu vložte do vypnutej kamery.
 6. Spustite kameru zapínacím tlačidlom.
 7. Vyčkajte, až sa kamera sama spustí (aktivuje sa displej), počas procesu nestláčajte žiadne tlačidlá. Tento bod prebehne veľmi rýchlo.
 8. Kameru vypnite a vyberte z nej pamäťovú kartu.
 9. V PC vymažte aktualizačný súbor LD96670A.bin z pamäťovej karty.
 10. Na pamäťovú kartu skopírujte z PC súbor FW96670A.bin a obrázky welcome.jpggoodbye.jpg.
 11. Pamäťovú kartu vložte do vypnutej kamery.
 12. Spustite kameru zapínacím tlačidlom.
 13. Vyčkajte, až sa kamera sama spustí (aktivuje sa displej), táto operácia bude trvať niekoľko sekúnd. Počas procesu nestláčajte žiadne tlačidlá.
 14. Vyberte z kamery pamäťovú kartu a vymažte z nej všetky súbory.

Upozornenie: Aby sa aktualizácia úspešne dokončila, je nutné dodržať všetky kroky, a to vrátane sformátovania pamäťovej karty (formátovaním karty sa vymažú všetky dáta z karty). Počas procesu aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlá na kamere. Aby sa aktualizácia úspešne dokončila, je nutné, aby bola kamera plne nabitá. Vybitie kamery počas aktualizácie ju nezvratne poškodí.

Niceboy PILOT X

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: oprava chyby přemazávání video záznamů

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT X
 1. V PC zformátujte paměťovou kartu na systém souborů (formát) FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjecímu adaptéru (nepřipojujte do USB v PC)
 5. Kamera spustí proces aktualizace (indikace diodou pod displejem kamery)
 6. Kamera se zapne aktualizovaná
 7. Vyndejte paměťovou kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Postup aktualizace databáze radarů Niceboy PILOT Q8
 1. Stáhněte si z webu Niceboy.cz aktualizaci
 2. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
 3. Na paměťovou kartu vložte soubor s aktualizací (*.bin) a kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Připojte kameru k nabíjecímu adaptéru (ne do USB v PC). Napájecí adaptér zapojte do USB portu na kameře, nikoliv na GPS modulu přísavného držáku
 5. Postupujte dle pokynů na displeji kamery. Po úspěšné aktualizaci vymažte aktualizační soubor z paměťové karty

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy PILOT Q5

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává funkci spořiče displeje

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT Q5
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizaci (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery a kameru připojte na nabíječku (ne do USB v PC)
 4. Automaticky se spustí proces aktualizace, během něj neodpojovat kameru od nabíječky a nemačkat žádná tlačítka
 5. Po úspěšné aktualizaci vymažte v PC aktualizační soubor z karty

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy PILOT Q3

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává možnost vložení roku 2019 (a dalších) do nastavení data

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT Q3
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
 3. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjení (k nabíjecímu adaptéru, nikoliv do USB PC)
 5. Kamera automaticky spustí aktualizaci (průběh aktualizace uvidíte na displeji), během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od nabíjení
 6. Po úspěšné aktualizaci se kamera automaticky vypne
 7. Vyjměte kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.