Aktualizácia

Pro produkty Niceboy

Aktualizácia

Niceboy RAZE 2 Ego

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: snížení hlasitosti systémových zvuků

Postup aktualizace pro Niceboy RAZE 2 Ego
 1. stáhněte ".BFU" soubor
 2. nahrát na libovolnou - zcela prázdnou! - SD kartu
 3. vložit SD kartu do vypnutého Ega
 4. zapnout reproduktor - proces se spustí automaticky
 5. zhruba za 5 sekund začne reproduktor hlasitě pípat. Až dopípá znamená to, že je Ego vypnuté a proces je dokončen
 6. vyjmout SD kartu a zapnout
 7. Hotovo

Niceboy RAZE 3 Guru

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: snížení prodlevy zvuku u sledování videí

Postup aktualizace pro Niceboy RAZE 3 Guru
 1. stáhněte ".MVA" soubor
 2. nahrát na libovolný - zcela prázdný! - flash disk
 3. vložit flash disk do vypnutého Guru
 4. zapnout reproduktor - to je defaultně v párovacím režimu Bluetooth, proto je potřeba ještě:
 5. krátce zmáčknout multifunkční tlačítko tlačítko "O"
 6. až modrá dioda zhasne, znamená to, že je Guru vypnutý a proces je dokončen
 7. vyjmout flash disk a zapnout
 8. Hotovo

Niceboy VEGA X PRO

Aktualizace FW 20200825

Vylepšení: zlepšuje kvalitu videa, ostrost videa a vyhlazování hran

Postup aktualizace pro Niceboy VEGA X PRO
 1. Zformátujte v PC paměťovou kartu na systém souborů FAT32.
 2. Zkopírujte na paměťovou kartu z PC aktualizační soubor SPHOST.BRN.
 3. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery.
 4. Připojte kameru k napájení (je nutné kameru připojit k nabíjecímu adaptéru, nepřipojujte kameru k USB u PC).
 5. Kamera se zapne. Dále postupujte dle instrukcí na displeji potvrzením procesu aktualizace - vyberte položku „Ano“ pomocí bočního tlačítka (7) a potvrďte tlačítkem OK (1).
 6. Během průběhu aktualizace zhasne displej. Aktualizace ale nadále probíhá. Proces aktualizace je signalizován modře blikající diodou (12), v průběhu aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od napájení.
 7. Po zhasnutí provozní diody (12) – modře blikající dioda přestane svítit – je proces aktualizace ukončen.
 8. Vyjměte z kamery paměťovou kartu a v PC vymažte aktualizační soubor. Poté můžete kameru zapnout.

Niceboy PILOT XS

Aktualizace FW 20200915

Vylepšení: oprava reakcí na zmáčknutí tlačítka

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT XS
 1. Rozbalte RAR soubor.
 2. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32.
 3. Na kartu vložte všechny soubory (včetně obrázků a textového souboru config).
 4. Kartu vložte do vypnuté kamery.
 5. Připojte kameru k napájení (je nutné kameru připojit k napájecímu adaptéru, nikoliv k USB v PC).
 6. Vyčkejte až aktualizace proběhne. Průběh aktualizace je znázorněn procenty na displeji.
 7. Po dokončení procesu aktualizace nejdříve vyjměte paměťovou kartu z kamery a následně kameru vypněte.
 8. Vymažte všechny soubory z paměťové karty

Upozornění: pro úspěšnou aktualizaci je nutné dodržet všechny kroky a to včetně zformátování paměťové karty (formát karty vymaže veškerá data z karty). Během procesu aktualizace nemačkejte žádné tlačítka na kameře. Pro úspěšnou aktualizaci je nutné, aby byla kamera plně nabitá, vybití kamery během aktualizace ji nezvratně poškodí.

Niceboy PILOT XR

Aktualizace firmwaru

VYLEPŠENIE: PRIDÁVA 4K 30FPS ROZLÍŠENIE + OPRAVA ZOBRAZENIE DÁTUMU A ČASU

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT XR
 1. Plne nabite kameru!
 2. Stiahnite si do PC „ZIP“ priečinok a rozbaľte ho na disk v PC.
 3. Sformátujte v PC pamäťovú kartu na systém súborov FAT32.
 4. Na pamäťovú kartu skopírujte z PC len súbor LD96670A.bin.
 5. Pamäťovú kartu vložte do vypnutej kamery.
 6. Spustite kameru zapínacím tlačidlom.
 7. Vyčkajte, až sa kamera sama spustí (aktivuje sa displej), počas procesu nestláčajte žiadne tlačidlá. Tento bod prebehne veľmi rýchlo.
 8. Kameru vypnite a vyberte z nej pamäťovú kartu.
 9. V PC vymažte aktualizačný súbor LD96670A.bin z pamäťovej karty.
 10. Na pamäťovú kartu skopírujte z PC súbor FW96670A.bin a obrázky welcome.jpggoodbye.jpg.
 11. Pamäťovú kartu vložte do vypnutej kamery.
 12. Spustite kameru zapínacím tlačidlom.
 13. Vyčkajte, až sa kamera sama spustí (aktivuje sa displej), táto operácia bude trvať niekoľko sekúnd. Počas procesu nestláčajte žiadne tlačidlá.
 14. Vyberte z kamery pamäťovú kartu a vymažte z nej všetky súbory.

Upozornenie: Aby sa aktualizácia úspešne dokončila, je nutné dodržať všetky kroky, a to vrátane sformátovania pamäťovej karty (formátovaním karty sa vymažú všetky dáta z karty). Počas procesu aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlá na kamere. Aby sa aktualizácia úspešne dokončila, je nutné, aby bola kamera plne nabitá. Vybitie kamery počas aktualizácie ju nezvratne poškodí.

Niceboy PILOT X

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: oprava chyby přemazávání video záznamů

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT X
 1. V PC zformátujte paměťovou kartu na systém souborů (formát) FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjecímu adaptéru (nepřipojujte do USB v PC)
 5. Kamera spustí proces aktualizace (indikace diodou pod displejem kamery)
 6. Kamera se zapne aktualizovaná
 7. Vyndejte paměťovou kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Postup aktualizace databáze radarů Niceboy PILOT Q8
 1. Stáhněte si z webu Niceboy.cz aktualizaci
 2. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
 3. Na paměťovou kartu vložte soubor s aktualizací (*.bin) a kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Připojte kameru k nabíjecímu adaptéru (ne do USB v PC). Napájecí adaptér zapojte do USB portu na kameře, nikoliv na GPS modulu přísavného držáku
 5. Postupujte dle pokynů na displeji kamery. Po úspěšné aktualizaci vymažte aktualizační soubor z paměťové karty

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy PILOT Q5

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává funkci spořiče displeje

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT Q5
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizaci (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery a kameru připojte na nabíječku (ne do USB v PC)
 4. Automaticky se spustí proces aktualizace, během něj neodpojovat kameru od nabíječky a nemačkat žádná tlačítka
 5. Po úspěšné aktualizaci vymažte v PC aktualizační soubor z karty

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy PILOT Q3

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává možnost vložení roku 2019 (a dalších) do nastavení data

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT Q3
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
 3. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjení (k nabíjecímu adaptéru, nikoliv do USB PC)
 5. Kamera automaticky spustí aktualizaci (průběh aktualizace uvidíte na displeji), během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od nabíjení
 6. Po úspěšné aktualizaci se kamera automaticky vypne
 7. Vyjměte kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.