Aktualizacje

Pro produkty Niceboy

Aktualizacje

Niceboy PILOT X

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: oprava chyby přemazávání video záznamů

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT X
 1. V PC zformátujte paměťovou kartu na systém souborů (formát) FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjecímu adaptéru (nepřipojujte do USB v PC)
 5. Kamera spustí proces aktualizace (indikace diodou pod displejem kamery)
 6. Kamera se zapne aktualizovaná
 7. Vyndejte paměťovou kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Postup aktualizace databáze radarů Niceboy PILOT Q8
 1. Stáhněte si z webu Niceboy.cz aktualizaci
 2. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
 3. Na paměťovou kartu vložte soubor s aktualizací (*.bin) a kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Připojte kameru k nabíjecímu adaptéru (ne do USB v PC). Napájecí adaptér zapojte do USB portu na kameře, nikoliv na GPS modulu přísavného držáku
 5. Postupujte dle pokynů na displeji kamery. Po úspěšné aktualizaci vymažte aktualizační soubor z paměťové karty

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy PILOT Q5

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává funkci spořiče displeje

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT Q5
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizaci (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery a kameru připojte na nabíječku (ne do USB v PC)
 4. Automaticky se spustí proces aktualizace, během něj neodpojovat kameru od nabíječky a nemačkat žádná tlačítka
 5. Po úspěšné aktualizaci vymažte v PC aktualizační soubor z karty

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy PILOT Q3

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává možnost vložení roku 2019 (a dalších) do nastavení data

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT Q3
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
 3. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjení (k nabíjecímu adaptéru, nikoliv do USB PC)
 5. Kamera automaticky spustí aktualizaci (průběh aktualizace uvidíte na displeji), během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od nabíjení
 6. Po úspěšné aktualizaci se kamera automaticky vypne
 7. Vyjměte kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy VEGA 6

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává funkci vypnutí zvuku tlačítek

Postup aktualizace Niceboy VEGA 6
 1. Před aktualizací zformátujte paměťovou kartu na systém souborů FAT32 v PC
 2. Rozbalte stažený soubor a na kartu vložte všech 9 položek
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Připojte kameru k nabíjecímu adaptéru (ne k PC)
 5. Proces aktualizace se spustí sám, během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od nabíjení
 6. Kamera se zapne aktualizovaná, z kamery vyjměte kartu v PC vymažte aktualizační soubory

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy VEGA wifi

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: opravuje chybu ukazatele stavu baterie

Postup aktualizace Niceboy VEGA wifi
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů (formát) FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte firmware (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjecímu adaptéru (ne do USB v PC)
 5. Během aktualizace neodpojujte kameru od nabíjení a nemačkejte žádná tlačítka
 6. Po úspěšné aktualizaci vyjměte kartu z kamery a vymažte aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.