Aktualizacje

Pro produkty Niceboy

Aktualizacje

Niceboy PILOT XR

Firmware-Update

ULEPSZENIE: DODAJ ROZDZIELCZOŚĆ 4K 30FPS + KOREKTA DATY I CZASU

AKTUALIZACJA NICEBOY PILOT XR
 1. Naładuj kamerę do pełna!
 2. Pobierz do PC plik „ZIP”, i rozpakuj go na dysku w PC.
 3. Sformatuj kartę pamięci w PC, w systemie plików FAT32.
 4. Skopiuj z PC na kartę pamięci tylko plik LD96670A.bin.
 5. Włóż kartę pamięci do wyłączonej kamery.
 6. Włącz kamerę przyciskiem włączenia.
 7. Zaczekaj, aż kamera sama uruchomi się (ekran zostanie uaktywniony), w trakcie procesu nie naciskaj żadnych przycisków. Ten krok odbędzie się bardzo szybko.
 8. Wyłącz kamerę i wyjmij kartę pamięci z niej.
 9. W PC skasuj z karty pamięci plik aktualizacji LD96670A.bin.
 10. Skopiuj z PC na kartę pamięci plik FW96670A.bin oraz pliki graficzne welcome.jpg i goodbye.jpg.
 11. Włóż kartę pamięci do wyłączonej kamery.
 12. Włącz kamerę przyciskiem włączenia.
 13. Zaczekaj, aż kamera sama uruchomi się (ekran zostanie uaktywniony), ten krok zajmie kilka sekund. W trakcie procesu nie naciskaj żadnych przycisków.
 14. Wyjmij kartę pamięci z kamery i skasuj wszystkie zawarte na niej pliki.

Uwaga: pomyślne przeprowadzenie aktualizacji wymaga dokonania wszystkich kroków, łącznie ze sformatowaniem karty pamięci (podczas formatowania wszystkie dane zostaną usunięte z karty). W trakcie procesu aktualizacji nie naciskaj żadnych przycisków na kamerze. Do pomyślnego przeprowadzenia aktualizacji konieczne jest pełne naładowanie kamery, rozładowanie kamery w czasie trwania aktualizacji może bezpowrotnie ją uszkodzić.

Niceboy PILOT X

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: oprava chyby přemazávání video záznamů

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT X
 1. V PC zformátujte paměťovou kartu na systém souborů (formát) FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjecímu adaptéru (nepřipojujte do USB v PC)
 5. Kamera spustí proces aktualizace (indikace diodou pod displejem kamery)
 6. Kamera se zapne aktualizovaná
 7. Vyndejte paměťovou kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Postup aktualizace databáze radarů Niceboy PILOT Q8
 1. Stáhněte si z webu Niceboy.cz aktualizaci
 2. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
 3. Na paměťovou kartu vložte soubor s aktualizací (*.bin) a kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Připojte kameru k nabíjecímu adaptéru (ne do USB v PC). Napájecí adaptér zapojte do USB portu na kameře, nikoliv na GPS modulu přísavného držáku
 5. Postupujte dle pokynů na displeji kamery. Po úspěšné aktualizaci vymažte aktualizační soubor z paměťové karty

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy PILOT Q5

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává funkci spořiče displeje

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT Q5
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizaci (*.bin)
 3. Kartu vložte do vypnuté kamery a kameru připojte na nabíječku (ne do USB v PC)
 4. Automaticky se spustí proces aktualizace, během něj neodpojovat kameru od nabíječky a nemačkat žádná tlačítka
 5. Po úspěšné aktualizaci vymažte v PC aktualizační soubor z karty

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.

Niceboy PILOT Q3

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: přidává možnost vložení roku 2019 (a dalších) do nastavení data

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT Q3
 1. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32
 2. Na paměťovou kartu vložte aktualizační soubor (*.bin)
 3. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery
 4. Kameru připojte k nabíjení (k nabíjecímu adaptéru, nikoliv do USB PC)
 5. Kamera automaticky spustí aktualizaci (průběh aktualizace uvidíte na displeji), během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od nabíjení
 6. Po úspěšné aktualizaci se kamera automaticky vypne
 7. Vyjměte kartu z kamery a vymažte z ní aktualizační soubor v PC

Upozornění: během aktualizace nemačkejte žádná tlačítka na kameře a kameru neodpojujte od nabíjení.