Updates

For Niceboy products

Updates

Niceboy PILOT XR

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: Přidává 4K 30fps rozlišení + oprava zobrazení času a data

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT XR
 1. Plně nabijte kameru!
 2. Stáhněte si do PC „ZIP“ složku a rozbalte ji na disk v PC.
 3. Zformátujte v PC paměťovou kartu na systém souborů FAT32.
 4. Na paměťovou kartu zkopírujte z PC jen soubor LD96670A.bin.
 5. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery.
 6. Spusťte kameru zapínacím tlačítkem.
 7. Vyčkejte až se kamera sama spustí (aktivuje se displej), během procesu nemačkejte žádné tlačítka. Tento bod proběhne velmi rychle.
 8. Kameru vypněte a vyjměte z ní paměťovou kartu.
 9. V PC vymažte aktualizační soubor LD96670A.bin z paměťové karty.
 10. Na paměťovou kartu zkopírujte z PC soubor FW96670A.bin a obrázky welcome.jpg a goodbye.jpg.
 11. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery.
 12. Spusťte kameru zapínacím tlačítkem.
 13. Vyčkejte až se kamera sama spustí (aktivuje se displej), tato opera bude trvat několik sekund. Během procesu nemačkejte žádná tlačítka.
 14. Vyjměte z kamery paměťovou kartu a vymažte z ní všechny soubory.

Upozornění: pro úspěšnou aktualizaci je nutné dodržet všechny kroky a to včetně zformátování paměťové karty (formát karty vymaže veškerá data z karty). Během procesu aktualizace nemačkejte žádné tlačítka na kameře. Pro úspěšnou aktualizaci je nutné, aby byla kamera plně nabitá, vybití kamery během aktualizace ji nezvratně poškodí.

Niceboy PILOT X

Firmware update

Improved: Fixed video overwrite bug

Update procedure for Niceboy PILOT X
 1. On the PC, format the memory card to FAT32 file system (format)
 2. Insert the update file (* .bin) on the memory card
 3. Insert the card into the off camera
 4. Connect the camera to the AC power adapter (do not connect to USB in PC)
 5. The camera starts the update process (indicated by a diode under the camera display)
 6. The camera turns on updated
 7. Remove the memory card from the camera and delete the update file on the PC

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.

Niceboy PILOT Q8

Radar Update 10/2019

To update the Niceboy PILOT Q8 camera system
 1. Download the update from Niceboy.cz
 2. Format the memory card in the PC to the FAT32 file system
 3. Insert the update file (* .bin) on the memory card and insert the card into the off camera
 4. Connect the camera to the AC adapter (not to a USB in the PC). Connect the AC Adapter to the USB port on the camera, not the GPS module of the suction cup
 5. Follow the instructions on the camera screen. After the update is successful, delete the update file from the memory card

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.

Niceboy PILOT Q5

Firmware update

Enhancement: adds a screensaver function

Update procedure for Niceboy PILOT Q5
 1. Format the memory card in the PC to FAT32
 2. Insert the update (* .bin) on the memory card
 3. Insert the card into the off camera and connect the camera to the charger (not to the USB in the PC)
 4. The update process will start automatically, without disconnecting the camera from the charger and pressing any buttons
 5. After a successful update, delete the update file from the card on the PC

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.

Niceboy PILOT Q3

Firmware update

Enhancement: adds 2019 (and more) to date settings

Update procedure for Niceboy PILOT Q3
 1. Format the memory card in the PC to the FAT32 file system
 2. Insert the update file (* .bin) on the memory card
 3. Insert the memory card into the off camera
 4. Connect the camera to charging (to the charging adapter, not to the USB PC)
 5. The camera will automatically start the update (you will see the update progress on the display), do not press any buttons during the update and do not disconnect the camera from charging
 6. After successful update, the camera will turn off automatically
 7. Remove the card from the camera and delete the update file on the PC

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.

Niceboy VEGA 6

Firmware update

Enhancement: adds a button mute function

Update procedure for Niceboy VEGA 6
 1. Before updating, format the memory card to the PC’s FAT32 file system
 2. Expand the downloaded file and insert all 9 items on the card
 3. Insert the card into the off camera
 4. Connect the camera to the AC adapter (not to the PC)
 5. The update process will start automatically, do not press any buttons or disconnect the camera from charging while updating
 6. The camera turns on updated, remove the card from the camera in the PC and delete the update files

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.

Niceboy VEGA wifi

Firmware update

Enhancement: fixes the battery status indicator error

How to update Niceboy VEGA wifi
 1. Format the memory card in the PC to FAT32 file system (format)
 2. Insert firmware (* .bin) on the memory card
 3. Insert the card into the off camera
 4. Connect the camera to the AC adapter (not to the USB in the PC)
 5. Do not disconnect the camera from charging and do not press any buttons during the update
 6. After successful update, remove the card from the camera and delete the update file on the PC

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.