Updates

For Niceboy products

Updates

Niceboy RAZE 2 Ego

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: snížení hlasitosti systémových zvuků

Postup aktualizace pro Niceboy RAZE 2 Ego
 1. stáhněte ".BFU" soubor
 2. nahrát na libovolnou - zcela prázdnou! - SD kartu
 3. vložit SD kartu do vypnutého Ega
 4. zapnout reproduktor - proces se spustí automaticky
 5. zhruba za 5 sekund začne reproduktor hlasitě pípat. Až dopípá znamená to, že je Ego vypnuté a proces je dokončen
 6. vyjmout SD kartu a zapnout
 7. Hotovo

Niceboy RAZE 3 Guru

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: snížení prodlevy zvuku u sledování videí

Postup aktualizace pro Niceboy RAZE 3 Guru
 1. stáhněte ".MVA" soubor
 2. nahrát na libovolný - zcela prázdný! - flash disk
 3. vložit flash disk do vypnutého Guru
 4. zapnout reproduktor - to je defaultně v párovacím režimu Bluetooth, proto je potřeba ještě:
 5. krátce zmáčknout multifunkční tlačítko tlačítko "O"
 6. až modrá dioda zhasne, znamená to, že je Guru vypnutý a proces je dokončen
 7. vyjmout flash disk a zapnout
 8. Hotovo

Niceboy VEGA X PRO

Aktualizace FW 20200825

Vylepšení: zlepšuje kvalitu videa, ostrost videa a vyhlazování hran

Postup aktualizace pro Niceboy VEGA X PRO
 1. Zformátujte v PC paměťovou kartu na systém souborů FAT32.
 2. Zkopírujte na paměťovou kartu z PC aktualizační soubor SPHOST.BRN.
 3. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery.
 4. Připojte kameru k napájení (je nutné kameru připojit k nabíjecímu adaptéru, nepřipojujte kameru k USB u PC).
 5. Kamera se zapne. Dále postupujte dle instrukcí na displeji potvrzením procesu aktualizace - vyberte položku „Ano“ pomocí bočního tlačítka (7) a potvrďte tlačítkem OK (1).
 6. Během průběhu aktualizace zhasne displej. Aktualizace ale nadále probíhá. Proces aktualizace je signalizován modře blikající diodou (12), v průběhu aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od napájení.
 7. Po zhasnutí provozní diody (12) – modře blikající dioda přestane svítit – je proces aktualizace ukončen.
 8. Vyjměte z kamery paměťovou kartu a v PC vymažte aktualizační soubor. Poté můžete kameru zapnout.

Niceboy PILOT XS

Aktualizace FW 20200915

Vylepšení: oprava reakcí na zmáčknutí tlačítka

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT XS
 1. Rozbalte RAR soubor.
 2. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32.
 3. Na kartu vložte všechny soubory (včetně obrázků a textového souboru config).
 4. Kartu vložte do vypnuté kamery.
 5. Připojte kameru k napájení (je nutné kameru připojit k napájecímu adaptéru, nikoliv k USB v PC).
 6. Vyčkejte až aktualizace proběhne. Průběh aktualizace je znázorněn procenty na displeji.
 7. Po dokončení procesu aktualizace nejdříve vyjměte paměťovou kartu z kamery a následně kameru vypněte.
 8. Vymažte všechny soubory z paměťové karty

Upozornění: pro úspěšnou aktualizaci je nutné dodržet všechny kroky a to včetně zformátování paměťové karty (formát karty vymaže veškerá data z karty). Během procesu aktualizace nemačkejte žádné tlačítka na kameře. Pro úspěšnou aktualizaci je nutné, aby byla kamera plně nabitá, vybití kamery během aktualizace ji nezvratně poškodí.

Niceboy PILOT X

Firmware update

Improved: Fixed video overwrite bug

Update procedure for Niceboy PILOT X
 1. On the PC, format the memory card to FAT32 file system (format)
 2. Insert the update file (* .bin) on the memory card
 3. Insert the card into the off camera
 4. Connect the camera to the AC power adapter (do not connect to USB in PC)
 5. The camera starts the update process (indicated by a diode under the camera display)
 6. The camera turns on updated
 7. Remove the memory card from the camera and delete the update file on the PC

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.

Niceboy PILOT Q8

Radar Update 04/2020

To update the Niceboy PILOT Q8 camera system
 1. Download the update from Niceboy.cz
 2. Format the memory card in the PC to the FAT32 file system
 3. Insert the update file (* .bin) on the memory card and insert the card into the off camera
 4. Connect the camera to the AC adapter (not to a USB in the PC). Connect the AC Adapter to the USB port on the camera, not the GPS module of the suction cup
 5. Follow the instructions on the camera screen. After the update is successful, delete the update file from the memory card

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.

Niceboy PILOT Q5

Firmware update

Enhancement: adds a screensaver function

Update procedure for Niceboy PILOT Q5
 1. Format the memory card in the PC to FAT32
 2. Insert the update (* .bin) on the memory card
 3. Insert the card into the off camera and connect the camera to the charger (not to the USB in the PC)
 4. The update process will start automatically, without disconnecting the camera from the charger and pressing any buttons
 5. After a successful update, delete the update file from the card on the PC

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.

Niceboy PILOT Q3

Firmware update

Enhancement: adds 2019 (and more) to date settings

Update procedure for Niceboy PILOT Q3
 1. Format the memory card in the PC to the FAT32 file system
 2. Insert the update file (* .bin) on the memory card
 3. Insert the memory card into the off camera
 4. Connect the camera to charging (to the charging adapter, not to the USB PC)
 5. The camera will automatically start the update (you will see the update progress on the display), do not press any buttons during the update and do not disconnect the camera from charging
 6. After successful update, the camera will turn off automatically
 7. Remove the card from the camera and delete the update file on the PC

Note: Do not press any buttons on the camera during the update and do not disconnect the camera from charging.