Aktualisierungen

Für Niceboy-Produkte

Aktualisierungen

Niceboy PILOT XR

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: Přidává 4K 30fps rozlišení + oprava zobrazení času a data

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT XR
 1. Plně nabijte kameru!
 2. Stáhněte si do PC „ZIP“ složku a rozbalte ji na disk v PC.
 3. Zformátujte v PC paměťovou kartu na systém souborů FAT32.
 4. Na paměťovou kartu zkopírujte z PC jen soubor LD96670A.bin.
 5. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery.
 6. Spusťte kameru zapínacím tlačítkem.
 7. Vyčkejte až se kamera sama spustí (aktivuje se displej), během procesu nemačkejte žádné tlačítka. Tento bod proběhne velmi rychle.
 8. Kameru vypněte a vyjměte z ní paměťovou kartu.
 9. V PC vymažte aktualizační soubor LD96670A.bin z paměťové karty.
 10. Na paměťovou kartu zkopírujte z PC soubor FW96670A.bin a obrázky welcome.jpg a goodbye.jpg.
 11. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery.
 12. Spusťte kameru zapínacím tlačítkem.
 13. Vyčkejte až se kamera sama spustí (aktivuje se displej), tato opera bude trvat několik sekund. Během procesu nemačkejte žádná tlačítka.
 14. Vyjměte z kamery paměťovou kartu a vymažte z ní všechny soubory.

Upozornění: pro úspěšnou aktualizaci je nutné dodržet všechny kroky a to včetně zformátování paměťové karty (formát karty vymaže veškerá data z karty). Během procesu aktualizace nemačkejte žádné tlačítka na kameře. Pro úspěšnou aktualizaci je nutné, aby byla kamera plně nabitá, vybití kamery během aktualizace ji nezvratně poškodí.

Niceboy PILOT X

Firmware-Update

VERBESSERUNG: FEHLERKORREKTUR DES ÜBERSCHREIBENS DER VIDEOAUFZEICHNUNGEN

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG FÜR NICEBOY PILOT X
 1. Formatieren Sie im PC die Speicherkarte auf das Dateisystem (Format) FAT32.
 2. Legen Sie die Aktualisierungsdatei (*.bin) auf die Speicherkarte.
 3. Stecken Sie die Karte in die ausgeschaltete Kamera.
 4. Verbinden Sie die Kamera mit dem Ladeadapter (nicht über USB am PC anschließen).
 5. Die Kamera startet den Aktualisierungsprozess (das wird durch die Diode unter dem Display der Kamera angezeigt).
 6. Die Kamera schaltet sich aktualisiert ein.
 7. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera und löschen Sie am PC die Aktualisierungsdatei.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.

Niceboy PILOT Q8

Radar Update 10/2019

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG Der RADARDATENBANK NICEBOY PILOT Q8
 1. Laden Sie sich auf dem Web Niceboy.cz die Aktualisierung herunter.
 2. Formatieren Sie die Speicherkarte im PC auf das Dateisystem (Format) FAT32.
 3. Legen Sie die Datei mit der Aktualisierung (*.bin) auf die Speicherkarte und stecken Sie die Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera.
 4. Verbinden Sie die Kamera mit dem Ladeadapter (nicht mit dem USB am PC). Schließen Sie den Ladeadapter im USB-Port der Kamera an, nicht am GPS-Modul des Saughalters.
 5. Gehen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Display der Kamera vor. Löschen Sie die Aktualisierungsdatei nach der erfolgreichen Aktualisierung von der Speicherkarte.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.

Niceboy PILOT Q5

Firmware-Update

VERBESSERUNG: FÜGT DIE FUNKTION DES BILDSCHIRMSCHONERS HINZU

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG FÜR NICEBOY PILOT Q5
 1. Formatieren Sie die Speicherkarte im PC auf das Format FAT32.
 2. Legen Sie die Aktualisierung (*.bin) auf die Speicherkarte.
 3. Stecken Sie die Karte in die ausgeschaltete Kamera und schließen Sie die Kamera an das Ladegerät an (nicht mit USB am PC).
 4. Der Aktualisierungsprozess wird automatisch gestartet, trennen Sie die Kamera während der Aktualisierung nicht von der Stromversorgung und drücken Sie keine Tasten.
 5. Löschen Sie die Aktualisierungsdatei nach der erfolgreichen Aktualisierung am PC von der Karte.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.

Niceboy PILOT Q3

Firmware-Update

VERBESSERUNG: FÜGT DIE MÖGLICHKEIT DER EINGABE DES JAHRES 2019 (und weiterer JAHRE) in den DAteneinstellungen hinzu

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG FÜR NICEBOY PILOT Q3
 1. Formatieren Sie die Speicherkarte im PC auf das Dateisystem (Format) FAT32.
 2. Legen Sie die Aktualisierungsdatei (*.bin) auf die Speicherkarte.
 3. Legen Sie die Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera.
 4. Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an (mit dem Ladeadapter, nicht mit dem USB am PC).
 5. Die Kamera startet die Aktualisierung automatisch (den Verlauf der Aktualisierung sehen Sie auf dem Display). Drücken Sie während der Aktualisierung keine Tasten und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.
 6. Nach der erfolgreichen Aktualisierung schaltet sich die Kamera von allein aus.
 7. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera und löschen Sie die Aktualisierungsdatei im PC.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.

Niceboy VEGA 6

Firmware-Update

VERBESSERUNG: FÜGT DIE FUNKTION DES AUSSCHALTENS DES TONS DER TASTEN HINZU

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG NICEBOY VEGA 6
 1. Formatieren Sie vor der Aktualisierung die Speicherkarte im PC auf das Dateisystem (Format) FAT32.
 2. Öffnen Sie das heruntergezogene Paket und speichern Sie alle 9 Dateien auf der Karte.
 3. Stecken Sie die Karte in die ausgeschaltete Kamera.
 4. Schließen Sie die Kamera an den Ladeadapter (nicht an den PC) an.
 5. Der Aktualisierungsprozess startet von selbst. Drücken Sie während der Aktualisierung keine Tasten und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.
 6. Die Kamera schaltet sich aktualisiert ein. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera und löschen Sie am PC die Aktualisierungsdateien auf der Karte.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.

Niceboy VEGA wifi

Firmware-Update

VERBESSERUNG: KORRIGIERT DEN FEHLER DER AKKU-LADESTANDANZEIGE

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG NICEBOY VEGA WIFI
 1. Formatieren Sie die Speicherkarte im PC auf das Dateisystem (Format) FAT32.
 2. Legen Sie die Firmware (*.bin) auf die Speicherkarte.
 3. Stecken Sie die Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera.
 4. Schließen Sie die Kamera an den Ladeadapter an (nicht mit USB am PC).
 5. Trennen Sie die Kamera während der Aktualisierung nicht von der Stromversorgung und drücken Sie keine Tasten.
 6. Nehmen Sie die Karte nach der erfolgreichen Aktualisierung aus der Kamera und löschen Sie am PC die Aktualisierungsdatei.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.