Aktualisierungen

Für Niceboy-Produkte

Aktualisierungen

Niceboy RAZE 2 Ego

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: snížení hlasitosti systémových zvuků

Postup aktualizace pro Niceboy RAZE 2 Ego
 1. stáhněte ".BFU" soubor
 2. nahrát na libovolnou - zcela prázdnou! - SD kartu
 3. vložit SD kartu do vypnutého Ega
 4. zapnout reproduktor - proces se spustí automaticky
 5. zhruba za 5 sekund začne reproduktor hlasitě pípat. Až dopípá znamená to, že je Ego vypnuté a proces je dokončen
 6. vyjmout SD kartu a zapnout
 7. Hotovo

Niceboy RAZE 3 Guru

Aktualizace firmwaru

Vylepšení: snížení prodlevy zvuku u sledování videí

Postup aktualizace pro Niceboy RAZE 3 Guru
 1. stáhněte ".MVA" soubor
 2. nahrát na libovolný - zcela prázdný! - flash disk
 3. vložit flash disk do vypnutého Guru
 4. zapnout reproduktor - to je defaultně v párovacím režimu Bluetooth, proto je potřeba ještě:
 5. krátce zmáčknout multifunkční tlačítko tlačítko "O"
 6. až modrá dioda zhasne, znamená to, že je Guru vypnutý a proces je dokončen
 7. vyjmout flash disk a zapnout
 8. Hotovo

Niceboy VEGA X PRO

Aktualizace FW 20200825

Vylepšení: zlepšuje kvalitu videa, ostrost videa a vyhlazování hran

Postup aktualizace pro Niceboy VEGA X PRO
 1. Zformátujte v PC paměťovou kartu na systém souborů FAT32.
 2. Zkopírujte na paměťovou kartu z PC aktualizační soubor SPHOST.BRN.
 3. Paměťovou kartu vložte do vypnuté kamery.
 4. Připojte kameru k napájení (je nutné kameru připojit k nabíjecímu adaptéru, nepřipojujte kameru k USB u PC).
 5. Kamera se zapne. Dále postupujte dle instrukcí na displeji potvrzením procesu aktualizace - vyberte položku „Ano“ pomocí bočního tlačítka (7) a potvrďte tlačítkem OK (1).
 6. Během průběhu aktualizace zhasne displej. Aktualizace ale nadále probíhá. Proces aktualizace je signalizován modře blikající diodou (12), v průběhu aktualizace nemačkejte žádná tlačítka a neodpojujte kameru od napájení.
 7. Po zhasnutí provozní diody (12) – modře blikající dioda přestane svítit – je proces aktualizace ukončen.
 8. Vyjměte z kamery paměťovou kartu a v PC vymažte aktualizační soubor. Poté můžete kameru zapnout.

Niceboy PILOT XS

Aktualizace FW 20200915

Vylepšení: oprava reakcí na zmáčknutí tlačítka

Postup aktualizace pro Niceboy PILOT XS
 1. Rozbalte RAR soubor.
 2. Zformátujte paměťovou kartu v PC na systém souborů FAT32.
 3. Na kartu vložte všechny soubory (včetně obrázků a textového souboru config).
 4. Kartu vložte do vypnuté kamery.
 5. Připojte kameru k napájení (je nutné kameru připojit k napájecímu adaptéru, nikoliv k USB v PC).
 6. Vyčkejte až aktualizace proběhne. Průběh aktualizace je znázorněn procenty na displeji.
 7. Po dokončení procesu aktualizace nejdříve vyjměte paměťovou kartu z kamery a následně kameru vypněte.
 8. Vymažte všechny soubory z paměťové karty

Upozornění: pro úspěšnou aktualizaci je nutné dodržet všechny kroky a to včetně zformátování paměťové karty (formát karty vymaže veškerá data z karty). Během procesu aktualizace nemačkejte žádné tlačítka na kameře. Pro úspěšnou aktualizaci je nutné, aby byla kamera plně nabitá, vybití kamery během aktualizace ji nezvratně poškodí.

Niceboy PILOT X

Firmware-Update

VERBESSERUNG: FEHLERKORREKTUR DES ÜBERSCHREIBENS DER VIDEOAUFZEICHNUNGEN

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG FÜR NICEBOY PILOT X
 1. Formatieren Sie im PC die Speicherkarte auf das Dateisystem (Format) FAT32.
 2. Legen Sie die Aktualisierungsdatei (*.bin) auf die Speicherkarte.
 3. Stecken Sie die Karte in die ausgeschaltete Kamera.
 4. Verbinden Sie die Kamera mit dem Ladeadapter (nicht über USB am PC anschließen).
 5. Die Kamera startet den Aktualisierungsprozess (das wird durch die Diode unter dem Display der Kamera angezeigt).
 6. Die Kamera schaltet sich aktualisiert ein.
 7. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera und löschen Sie am PC die Aktualisierungsdatei.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.

Niceboy PILOT Q8

Radar Update 04/2020

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG Der RADARDATENBANK NICEBOY PILOT Q8
 1. Laden Sie sich auf dem Web Niceboy.cz die Aktualisierung herunter.
 2. Formatieren Sie die Speicherkarte im PC auf das Dateisystem (Format) FAT32.
 3. Legen Sie die Datei mit der Aktualisierung (*.bin) auf die Speicherkarte und stecken Sie die Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera.
 4. Verbinden Sie die Kamera mit dem Ladeadapter (nicht mit dem USB am PC). Schließen Sie den Ladeadapter im USB-Port der Kamera an, nicht am GPS-Modul des Saughalters.
 5. Gehen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Display der Kamera vor. Löschen Sie die Aktualisierungsdatei nach der erfolgreichen Aktualisierung von der Speicherkarte.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.

Niceboy PILOT Q5

Firmware-Update

VERBESSERUNG: FÜGT DIE FUNKTION DES BILDSCHIRMSCHONERS HINZU

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG FÜR NICEBOY PILOT Q5
 1. Formatieren Sie die Speicherkarte im PC auf das Format FAT32.
 2. Legen Sie die Aktualisierung (*.bin) auf die Speicherkarte.
 3. Stecken Sie die Karte in die ausgeschaltete Kamera und schließen Sie die Kamera an das Ladegerät an (nicht mit USB am PC).
 4. Der Aktualisierungsprozess wird automatisch gestartet, trennen Sie die Kamera während der Aktualisierung nicht von der Stromversorgung und drücken Sie keine Tasten.
 5. Löschen Sie die Aktualisierungsdatei nach der erfolgreichen Aktualisierung am PC von der Karte.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.

Niceboy PILOT Q3

Firmware-Update

VERBESSERUNG: FÜGT DIE MÖGLICHKEIT DER EINGABE DES JAHRES 2019 (und weiterer JAHRE) in den DAteneinstellungen hinzu

VORGEHEN BEI DER AKTUALISIERUNG FÜR NICEBOY PILOT Q3
 1. Formatieren Sie die Speicherkarte im PC auf das Dateisystem (Format) FAT32.
 2. Legen Sie die Aktualisierungsdatei (*.bin) auf die Speicherkarte.
 3. Legen Sie die Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera.
 4. Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an (mit dem Ladeadapter, nicht mit dem USB am PC).
 5. Die Kamera startet die Aktualisierung automatisch (den Verlauf der Aktualisierung sehen Sie auf dem Display). Drücken Sie während der Aktualisierung keine Tasten und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.
 6. Nach der erfolgreichen Aktualisierung schaltet sich die Kamera von allein aus.
 7. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera und löschen Sie die Aktualisierungsdatei im PC.

Hinweis: Drücken Sie während der Aktualisierung keine Taste an der Kamera und trennen Sie die Kamera nicht von der Stromversorgung.